Köszöntő

Ez a honlap a Zala folyó malmainak és a Zalarétnek a múltjával, jelenével foglalkozó civil csoport tevékenységét, célkitűzéseit mutatja be. Másrészt gazdag tárháza a Zala menti hajdani malmok világáról és kisebb részben a Zalarétről készült nagyszámú képes szöveges dokumentumnak. Bemutatjuk számos vonatkozó dokumentum és néhány festmény másolatát is. Emellett fórumot kívánunk biztosítani azok számára, akiket érdekel a Zala folyó malmainak története, az egyre pusztuló Zalarét állapotának alakulása és csoportunk működése.

A csoport létrejötte három személy együttműködésével kezdődött. 2005 őszén bejárták a malmok környezetét, fényképfelvételeket készítettek a malmokról vagy már csak malomromokról, maradványokról. A fényképek köre később mások számos újabb fényképfelvételével és hozzánk érkezett jelentős számú további régi fényképpel bővült. A gyűjtött dokumentumok eredetijének nagy része családok, intézmények birtokában van. Ebben a körben távolról sem törekedhetünk teljességre; nem vehetjük át az erre hivatott intézmények szerepét. Igyekszünk viszont bemutatni a helyi sajtóban az utóbbi években megjelent vonatkozó tárgyú írásokat. A jövőben interjúk készítésével kívánjuk a malmok működésére és a molnárok világára még emlékező személyeknek minél több emlékét megőrizni.
Jövőbeni terveink között szerepel a további dokumentum-gyűjtés mellett a malmok emlékének ápolása, az egyre pusztuló Zalarét megóvásában való részvétel.
Kapcsolatot kívánunk létesíteni a jövőben hasonló célkitűzésű csoportokkal, más oldalról tevékenységünkkel kapcsolatban felelős szervekkel, hivatalokkal is.
Reményeink szerint a közeljövőben megjelenik egy olyan közlemény, melyben adatok szerepelnek az 1940-es években még működő összes zalai malom bizonyos adatai.

Ennek az írásnak két részletét idézzük:
„Évszázadokra visszamenőleg egységben léteztek a Zalára telepített vízimalmok, maga a Zala folyó sajátos vízrajzi adottságaival és a híresen szép Zalavölgy és Zalarét. Eredeti szépségében mindez valószínűleg végleg a múlté, bár néhány Zalára telepített malom helyreállítására tájrehabilitáció vagy akár áramtermelés céljából reményeink szerint a jövőben sor kerülhet. A tájrehabilitációra valóban szükség volna, mert a malmok leállításával, a malomzsilipek tönkretételével a réteken drámai mértékben csökkent a többnyire erősen kötött talaj vízszintje, ami a rétek állapotát súlyosan befolyásolta. A rét- és legelőgazdálkodás amúgy is jelentősen visszaszorult. Sokhelyütt szántóföldi művelésbe fogták a rétek egy részét, vagy éppen ipari üzemeket telepítettek a rétekre. Szomorú példa utóbbira a zalaegerszegi Zala-rét. A rétek romlását, egyre jellegtelenebbé válását az 1960-as évek elején lezajlott dicstelen Zala-szabályozás (inkább csatornázás) pecsételte meg, mely a malmokat és zsilipjeiket végképpen kiiktatta a folyó életéből. Meg kell jegyezni, hogy a táj ekkénti „rendezése” az egész világon tendencia, nem keleti specialitás. Ugyanakkor, ha a folyó vízszintjét műszaki létesítményekkel magasabb szinten tartanák, akkor a Zala-rét nagy része gyorsan visszanyerhetné hajdani üdeségét, és az egész Zala-völgy vonzó turisztikai célponttá válhatna.”
„Az 1800-as évek végén Zala megyében – persze a megye akkori, lényegesen nagyobb területén – mintegy 200 gőz- és vízimalmot tartottak számon. 1949-es Zala megyei levéltári statisztika szerint a megye akkori területén mintegy 180 malom, a kisebbített megye területén pedig mintegy 140 malom működött. Az 1940-es évek elején még mintegy 37 malom őrölt a Zala folyón. … A malmok száma egyébként az elmúlt évszázadokban folyamatosan csökkent. Az ok egyrészt a műszaki fejlődéssel járó teljesítmény-növekedés volt, melynek következményeként kevesebb malom is elegendőnek bizonyult az őrlési munka elvégzéséhez. Másrészt meteorológiai okok miatt a kisebb patakok, vízfolyások száma is jelentősen csökkent. Csökkent a Zala folyó vízhozama is, ami szintén a malmok számának fogyását eredményezte.”

A malmok világa felett eljárt az idő. A valaha híresen szép Zalarét eredeti szépsége is részben a múlté. A gyors romlásuk egyik oka viszont az 1950-től évtizedekig regnáló voluntarista politikai kurzus. Azt reméljük azonban, hogy egy-két malom – elsősorban demonstrációs céllal – újra üzembe helyezhető. És talán a Zalarét – Zalaegerszeg közelében és másutt is – megmenekül a még teljesebb pusztulástól.
Összefoglalóan, csoportunk és honlapunk a múlt emlékeinek megőrzését és környezetünk védelmét kívánja szolgálni Zala megyében. Reményeink szerint honlapunk olvasói közül többen megtisztelnek minket hozzászólásukkal. Várjuk további fényképek, egyéb képek és további dokumentumok felajánlását is a honlapon keresztül való közreadáshoz. Szívesen veszünk személyes visszaemlékezést tartalmazó írásokat is.

Aki pedig részt kíván venni munkánkban, lehetővé tesszük szándékuk jelzését honlapunkon keresztül.

 
Térképek

...

Természeti értékek
Dokumentumok

...

Kapcsolat